Hrvatski jezični portal

mẉt

mẉt m 〈N mn mȕtovi〉

Definicija
more vidljivo izmiješano povećanim prilivom riječne vode za vrijeme poplave