Hrvatski jezični portal

nàčēti

nàčēti svrš.prez. nȁčnēm, pril. pr. -ēvši, imp. nàčni, aor. nàčēh, prid. rad. nȁčeo, prid. trp. nȁčēt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
načeti
 
prezent
jednina
1. načnem
2. načneš
3. načne
množina
1. načnemo
2. načnete
3. načnu
 
futur
jednina
1. načet ću
2. načet ćeš
3. načet će
množina
1. načet ćemo
2. načet ćete
3. načet će
 
aorist
jednina
1. načeh
2. nače
3. nače
množina
1. načesmo
2. načeste
3. načeše
 
perfekt
jednina
1. načeo sam
2. načeo si
3. načeo je
množina
1. načeli smo
2. načeli ste
3. načeli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam načeo
2. bio si načeo
3. bio je načeo
množina
1. bili smo načeli
2. bili ste načeli
3. bili su načeli
 
imperativ
jednina
2. načni
množina
1. načnimo
2. načnite
 
glagolski prilog prošli
načevši
 
glagolski pridjev aktivni
načeo, načela, načelo
načeli, načele, načela
 
glagolski pridjev pasivni
načet, načeta, načeto
načeti, načete, načeta
Definicija
1. (što) a. početi trošiti, upotrebljavati [načeti jabuku] b. meton. biti uzrokom da što počne slabiti, npr. o bolesti i zdravlju [načela ga je bolest]
2. (koga) pren. razg. početi raditi protiv koga
Frazeologija
načeti temu početi raspravljati o nekoj temi
Etimologija
prasl. i stsl. načęti (rus. načát', gluž. načeć) ← na- + ie. *ken-/*kon- (lat. recens: svjež, grč. kainós: nov, svjež)