Hrvatski jezični portal

nȁdljudski

nȁdljudski pril.

Definicija
kao nadčovjek, na način nadčovjeka; nadčovječanski