Hrvatski jezični portal

nasamarívati

nasamarívati (koga, se) nesvrš.prez. nasamàrujēm (se), pril. sad. nasamàrujūći (se), gl. im. -ānje〉,

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
nasamarivati
 
prezent
jednina
1. nasamarujem
2. nasamaruješ
3. nasamaruje
množina
1. nasamarujemo
2. nasamarujete
3. nasamaruju
 
futur
jednina
1. nasamarivat ću
2. nasamarivat ćeš
3. nasamarivat će
množina
1. nasamarivat ćemo
2. nasamarivat ćete
3. nasamarivat će
 
imperfekt
jednina
1. nasamarivah
2. nasamarivaše
3. nasamarivaše
množina
1. nasamarivasmo
2. nasamarivaste
3. nasamarivahu
 
perfekt
jednina
1. nasamarivao sam
2. nasamarivao si
3. nasamarivao je
množina
1. nasamarivali smo
2. nasamarivali ste
3. nasamarivali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam nasamarivao
2. bio si nasamarivao
3. bio je nasamarivao
množina
1. bili smo nasamarivali
2. bili ste nasamarivali
3. bili su nasamarivali
 
imperativ
jednina
2. nasamaruj
množina
1. nasamarujmo
2. nasamarujte
 
glagolski prilog sadašnji
nasamarujući
 
glagolski pridjev aktivni
nasamarivao, nasamarivala, nasamarivalo
nasamarivali, nasamarivale, nasamarivala
 
glagolski pridjev pasivni
nasamarivan, nasamarivana, nasamarivano
nasamarivani, nasamarivane, nasamarivana