Hrvatski jezični portal

badinerie

badinerie (izg. badinerȋ) ž,

Etimologija
fr.