Hrvatski jezični portal

nána2

nána2 ž

Definicija
bot., v. metvica
Etimologija
tur. nane ← arap. na̔na̔