Hrvatski jezični portal

naprégnuti

naprégnuti (se) svrš.prez. nàprēgnēm (se), imp. naprégni (se), prid. rad. naprégnuo/nàprēgao (se), pril. pr. naprégnūvši/nàprēgāvši (se), prid. trp. nàprēgnūt, gl. im. napregnúće〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
napregnuti
 
prezent
jednina
1. napregnem
2. napregneš
3. napregne
množina
1. napregnemo
2. napregnete
3. napregnu
 
futur
jednina
1. napregnut ću
2. napregnut ćeš
3. napregnut će
množina
1. napregnut ćemo
2. napregnut ćete
3. napregnut će
 
aorist
jednina
1. napregnuh / napregoh
2. napregnu / napreže
3. napregnu / napreže
množina
1. napregnusmo / napregosmo
2. napregnuste / napregoste
3. napregnuše / napregoše
 
perfekt
jednina
1. napregnuo sam
2. napregnuo si
3. napregnuo je
množina
1. napregnuli smo
2. napregnuli ste
3. napregnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam napregnuo
2. bio si napregnuo
3. bio je napregnuo
množina
1. bili smo napregnuli
2. bili ste napregnuli
3. bili su napregnuli
 
imperativ
jednina
2. napregni
množina
1. napregnimo
2. napregnite
 
glagolski prilog prošli
napregnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
napregnuo, napregnula, napregnulo
napregnuli, napregnule, napregnula
 
glagolski pridjev pasivni
napregnut, napregnuta, napregnuto
napregnuti, napregnute, napregnuta
Definicija
1. učiniti velik napor da se što ostvari; napreći (se), naprijeti (se)
2. intenzivno nastojati da se što ostvari; napreći (se), naprijeti (se)
Etimologija
✧ na- + prasl. *pręgnǫti (rus. prjač', polj. sprząg: zaprega)