Hrvatski jezični portal

bȃg

bȃg m 〈N mn bàgovi〉

Definicija
reg.
1. svezica, zavežljaj; verižica
2. ukrasni lanac džepnog sata [u njedrima zlatan sahat s bazima]
Etimologija
tur. baǧ ← perz. bāg.