Hrvatski jezični portal

národ

národ m

Izvedeni oblici
jednina
N narod
G naroda
D narodu
A naroda
V narode
L narodu
I narodom
množina
N narodi
G naroda
D narodima
A narode
V narodi
L narodima
I narodima
Definicija
1. ukupnost ljudi povezanih osjećajem istovjetnosti u povijesti, tradiciji, vjerskoj pripadnosti, jeziku itd.
2. a. osnovni sloj, najširi društveni sloj koji čuva izvorne običaje; puk, stanovništvo b. pren. socijalno najbrojniji, i politički ili gospodarski obespravljen dio pučanstva [tlačiti narod]
3. ljudi u mnoštvu ili u velikom broju; svijet
4. cjelokupno stanovništvo jedne države, ukupnost građana
Sintagma
radni narod pov. ideol. 1945. oni koji žive od svoga rada, radni ljudi
Frazeologija
navali narode 1. formula kojom se na sajmovima poziva na kupnju čega 2. iron. velik interes za što;
događanje naroda (dogodio se narod) specifične masovne manifestacije organizirane radi podrške političkom vrhu Srbije od 1988. godine, usp. jogurt-revolucija, v. jogurt Δ
Etimologija
prasl. i stsl. narodъ (rus. naród, polj. narodowy: narodan) ← na- + v. rod