Hrvatski jezični portal

línija

línija ž

Izvedeni oblici
jednina
N linija
G linije
D liniji
A liniju
V linijo
L liniji
I linijom
množina
N linije
G linija
D linijama
A linije
V linije
L linijama
I linijama
Definicija
1. crta, potez
2. mat. jednodimenzionalna osnovna geometrijska tvorevina, može biti ravna (pravac) ili zakrivljena (krivulja)
3. reg. redak (u pismu ili tiskanom tekstu)
4. vojn. bojni red; bojišnica, fronta
5. a. komunikacijski kanal putem kojeg se razmjenjuju podaci [telefonska linija] b. u telekomunikacijama, vod koji spaja krajnji korisnički uređaj (telefon, faks, modem i dr.) s centralom [imati nekoliko linija]
6. spojni put za obavljanje prometa, veza prema utvrđenom redu vožnje, plovidbe ili letenja [brodska linija; zrakoplovna linija]
7. vitkost tijela [dobra linija; imati dobru liniju; držati liniju; paziti na liniju]
8. niz srodnika koji potječu od nekog zajedničkog pretka [obiteljska linija]
9. zamišljena ili materijalizirana crta (povučena kakvom bojom i sl.) koja razdvaja dva susjedna elementa [linija razgraničenja; linija fronte]
10. više proizvoda, sprava, aparata itd. koji čine cjelinu ili se dopunjuju u namjeni [najnovija linija Mercedesovih automobila]; garnitura, komplet, program, serija
11. pol. ideol. ukupnost ili osnovne naznake neposrednih ciljeva ili daljih vizija političke partije ili stranke, službeni stav [tvrda/meka/srednja linija; skrenuti s linije]
12. šah vertikalni pravac na šahovskoj ploči obilježenom početnim slovima abecede (a—h)
Sintagma
kreditna linija bank. aranžman koji omogućuje korištenje bankovnog kredita pod povoljnijim uvjetima;
linija maha meteor. crta ili pruga na vremenskoj karti uzduž koje se pojavljuju grmljavinske oluje; mogu biti popraćene i udarima (mahovima) vjetra, katkad se javlja ispred hladne fronte, nema karakter atmosferske fronte;
linija života linija na dlanu koja dijelom zaokružuje palac, ukazuje na dužinu života;
tvrda linija pol. rigidan stav prema problemima u politici i društvu;
vatrena linija sport u streljaštvu, linija na kojoj se nalaze natjecatelji;
vruća linija 1. linija koja omogućuje brzo uspostavljanje veze za prijeku potrebu 2. linija kojom se šalju lascivne i erotske poruke; hot-line
Frazeologija
biti na liniji 1. držati telefon ili drugu mogućnost veze otvorenom 2. pol. žarg. držati se vjerno utvrđenih stavova političke stranke, partije ili pokreta;
čuvati liniju čuvati vitkost, izbjegavati gojaznost;
linijom najmanjeg otpora onako kako je najlakše, izbjegavajući bolji put oko čega zato što je teži;
po liniji (kakvoj, čega) po vezama među ljudima, po logici čega, na taj način da nešto djeluje u društvu [po zemljačkoj liniji tako što su se zemljaci međusobno pomagali; po rođačkoj liniji; po političkoj liniji];
u krajnjoj liniji na kraju krajeva
Etimologija
lat. linea: crta, potez