Hrvatski jezični portal

lȅden

lȅden prid.odr. -ī, komp. ledènijī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N leden
G ledena
D ledenu
A ledena / leden
V ledeni
L ledenu
I ledenim
množina
N ledeni
G ledenih
D ledenim / ledenima
A ledene
V ledeni
L ledenim / ledenima
I ledenim / ledenima
 
srednji rod
jednina
N ledeno
G ledena
D ledenu
A ledeno
V ledeno
L ledenu
I ledenim
množina
N ledena
G ledenih
D ledenim / ledenima
A ledena
V ledena
L ledenim / ledenima
I ledenim / ledenima
 
ženski rod
jednina
N ledena
G ledene
D ledenoj
A ledenu
V ledena
L ledenoj
I ledenom
množina
N ledene
G ledenih
D ledenim / ledenima
A ledene
V ledene
L ledenim / ledenima
I ledenim / ledenima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N ledeni
G ledenog / ledenoga
D ledenom / ledenome / ledenomu
A ledenog / ledeni
V ledeni
L ledenom / ledenome / ledenomu
I ledenim
množina
N ledeni
G ledenih
D ledenim / ledenima
A ledene
V ledeni
L ledenim / ledenima
I ledenim / ledenima
 
srednji rod
jednina
N ledeno
G ledenog / ledenoga
D ledenom / ledenome / ledenomu
A ledeno
V ledeno
L ledenom / ledenome / ledenomu
I ledenim
množina
N ledena
G ledenih
D ledenim / ledenima
A ledena
V ledena
L ledenim / ledenima
I ledenim / ledenima
 
ženski rod
jednina
N ledena
G ledene
D ledenoj
A ledenu
V ledena
L ledenoj
I ledenom
množina
N ledene
G ledenih
D ledenim / ledenima
A ledene
V ledene
L ledenim / ledenima
I ledenim / ledenima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N ledeniji
G ledenijeg / ledenijega
D ledenijem / ledenijemu
A ledenijeg / ledenijega
V ledeniji
L ledenijem / ledenijemu
I ledenijim
množina
N ledeniji
G ledenijih
D ledenijim / ledenijima
A ledenije
V ledeniji
L ledenijim / ledenijima
I ledenijim / ledenijima
 
srednji rod
jednina
N ledenije
G ledenijeg / ledenijega
D ledenijem / ledenijemu
A ledenije
V ledenije
L ledenijem / ledenijemu
I ledenijim
množina
N ledenija
G ledenijih
D ledenijim / ledenijima
A ledenija
V ledenija
L ledenijim / ledenijima
I ledenijim / ledenijima
 
ženski rod
jednina
N ledenija
G ledenije
D ledenijoj
A ledeniju
V ledenija
L ledenijoj
I ledenijom
množina
N ledenija
G ledenijih
D ledenijim / ledenijima
A ledenije
V ledenije
L ledenijim / ledenijima
I ledenijim / ledenijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najledeniji
G najledenijeg / najledenijega
D najledenijem / najledenijemu
A najledenijeg / najledenijega
V najledeniji
L najledenijem / najledenijemu
I najledenijim
množina
N najledeniji
G najledenijih
D najledenijim / najledenijima
A najledenije
V najledeniji
L najledenijim / najledenijima
I najledenijim / najledenijima
 
srednji rod
jednina
N najledenije
G najledenijeg / najledenijega
D najledenijem / najledenijemu
A najledenije
V najledenije
L najledenijem / najledenijemu
I najledenijim
množina
N najledenija
G najledenijih
D najledenijim / najledenijima
A najledenija
V najledenija
L najledenijim / najledenijima
I najledenijim / najledenijima
 
ženski rod
jednina
N najledenija
G najledenije
D najledenijoj
A najledeniju
V najledenija
L najledenijoj
I najledenijom
množina
N najledenija
G najledenijih
D najledenijim / najledenijima
A najledenije
V najledenije
L najledenijim / najledenijima
I najledenijim / najledenijima
Definicija
1. koji je od leda [ledeni brijeg]
2. koji je vrlo hladan [ledeni vjetar]; studen
3. pren. koji odbija, koji je krajnje neljubazan [leden doček]; hladan
4. reg. hladan onoliko koliko se traži (o piću koje se pije hladno kao pivo ili sok)
Sintagma
ledena kiša kiša s prehlađenim kapljicama koje se u dodiru s tlom smrzavaju i stvaraju ledenu koru;
ledeni brijeg velika kompaktna masa leda koja pluta u polarnim područjima nošena morskim strujama; santa leda [vidjeti vrh ledenog brijega vidjeti samo ovo vidljivo, a zanemariti ono važnije što se ne vidi];
ledeni sveci meteor. ime koje se daje razdoblju od 11. do 14. svibnja u srednjoj Europi kad se, prema pučkoj predaji, očekuje prodor hladnog zraka i katkada pojava kasnih mrazeva; nazvano prema svecima Servaciju, Bonifaciju i Pankraciju koji su ranije bili vezani na spomenute dane;
ledeno cvijeće 1. bot., v. čupavac2 2. meteor. sublimirana, zaleđena vodena para na prozorskim oknima u obliku razgranatih listova i cvjetića;
ledeno doba geol. razdoblje zaleđivanja velikih površina Zemlje u kvartaru; zadnje razdoblje niskih temperatura na S hemisferi bilo je između 1550. i 1850. i nazvano je malo ledeno doba
Etimologija
✧ vidi lȇd