Hrvatski jezični portal

léma

léma ž

Izvedeni oblici
jednina
N lema
G leme
D lemi
A lemu
V lemo
L lemi
I lemom
množina
N leme
G lema
D lemama
A leme
V leme
L lemama
I lemama
Definicija
1. lingv. kanonski (leksikografski) oblik promjenljivih vrsta riječi (infinitiv za glagole, muški rod jednine za pridjeve, itd.), riječ svedena na osnovni oblik; leksikografska natuknica
2. naslov članka, natpis stavka u enciklopediji; natuknica
3. a. mat. pomoćna tvrdnja koja služi za dokazivanje drugih tvrdnji (teorema) b. fil. premisa u filozofiji
Etimologija
lat. lemma: tema, naslov, epigram ← grč. lȇmma: koje je primljeno ≃ lambánein: primati, uzimati