Hrvatski jezični portal

lèpton1

lèpton1 m 〈G leptóna〉

Definicija
1. starogrčki sitni bakreni novac
2. danas stoti dio drahme
Etimologija
grč. leptós: sitan