Hrvatski jezični portal

lúle

lúle m

Definicija
reg. onaj koji se odlikuje nerazumnim i neuravnoteženim postupcima, onaj koji je pomalo lud; lulina
Onomastika
pr. (nadimačko): Lúlić (1730, Gospić, Podravina, Dalmacija, Primorje, v. i Luka, lula)