Hrvatski jezični portal

atròfījski

atròfījski pril.

Definicija
zakržljalo, usahlo