Hrvatski jezični portal

lìnks

lìnks m 〈N mn -ovi〉

Definicija
sport igralište za golf
Etimologija
engl.