Hrvatski jezični portal

logòrāš

logòrāš m 〈G logoráša, V lȍgorāšu〉

Izvedeni oblici
jednina
N logoraš
G logoraša
D logorašu
A logoraša
V logorašu
L logorašu
I logorašem
množina
N logoraši
G logoraša
D logorašima
A logoraše
V logoraši
L logorašima
I logorašima
Definicija
zatočenik u logoru, usp. logor (2a)