Hrvatski jezični portal

lòmbārd

lòmbārd m

Definicija
ekon. kredit kod kojega dužnik daje vjerovniku u zalog određenu pokretnu imovinu (u Lombardiji je postojala još od srednjeg vijeka trgovačka tradicija u obavljanju ovakvih transakcija)