Hrvatski jezični portal

lȕc2

lȕc2 m 〈N mn -i, G lẉcā〉

Definicija
sport u umjetničkom klizanju, skok s jednim ili više okreta
Etimologija
✧ navodno, prema švedskom klizaču G. Lussiu (r. 1898)