Hrvatski jezični portal

lȍro

lȍro m

Definicija
bank. oznaka za račun druge banke
Sintagma
loro-račun bank. račun inozemne banke kod domaće banke
Etimologija
tal. loro (conto): njihov (račun)