Hrvatski jezični portal

mȁc

mȁc m 〈N mn -evi〉

Definicija
reg. garnitura igraćih karata, špil
Frazeologija
nije iz maca, v. špil
Etimologija
tal. mazzo