Hrvatski jezični portal

máhati

máhati nesvrš.prez. mȃšēm, pril. sad. mášūći, imp. máši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
mahati
 
prezent
jednina
1. mašem
2. mašeš
3. maše
množina
1. mašemo
2. mašete
3. mašu
 
futur
jednina
1. mahat ću
2. mahat ćeš
3. mahat će
množina
1. mahat ćemo
2. mahat ćete
3. mahat će
 
imperfekt
jednina
1. mahah
2. mahaše
3. mahaše
množina
1. mahasmo
2. mahaste
3. mahahu
 
perfekt
jednina
1. mahao sam
2. mahao si
3. mahao je
množina
1. mahali smo
2. mahali ste
3. mahali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam mahao
2. bio si mahao
3. bio je mahao
množina
1. bili smo mahali
2. bili ste mahali
3. bili su mahali
 
imperativ
jednina
2. maši
množina
1. mašimo
2. mašite
 
glagolski prilog sadašnji
mašući
 
glagolski pridjev aktivni
mahao, mahala, mahalo
mahali, mahale, mahala
Definicija
1. (kome) izvoditi rukom lagane i ravnomjerne pokrete (u znak pozdrava i sl.)
2. (čime) a. izvoditi snažne pokrete rukom, ob. čime u ruci [mahati sabljom] b. izvoditi snažne pokrete krilima, repom i sl.
3. (čime) praviti se važan pokazujući kakve zasluge, priznanja i slično [mahati zaslugama; mahati diplomom]
Etimologija
✧ vidi mȃh