Hrvatski jezični portal

rája

rája ž zb.

Izvedeni oblici
jednina
N raja
G raje
D raji
A raju
V rajo
L raji
I rajom
množina
N raje
G raja
D rajama
A raje
V raje
L rajama
I rajama
Definicija
1. pov. u Osmanskom Carstvu a. podanici koji nisu muslimani i koji plaćaju danak b. muslimanski i kršćanski radni sloj stanovništva
2. razg. običan svijet; puk, ljudi
Onomastika
♦ ž. os. imena: Rȃjka, Rȃjna; moguće i za m. os. ime Rájko, ali češće od v. rȁd1
pr. (od imena, nadimačka): Rȃjnić (Donji Miholjac, Podravska Slatina, Slavonija), Rájnovac (Požega, Karlovac), Rájnović (550, Virovitica, Vrbovsko, Slavonija), Ràjskī (Ivanić Grad)
Etimologija
tur. rȃya, reaya ← arap. räya̔: stado, podanici