Hrvatski jezični portal

RAM

RAM m 〈G RAM-a〉

Definicija
krat. inform. memorija s izravnim pristupom; obično se podrazumijeva poluvodička memorija čiji se sadržaj briše gašenjem kompjutera, a služi za izvođenje programa i brzu obradu podataka [SD-RAM; RD-RAM; DDR-RAM]
Etimologija
engl. Randomm Access Memory