Hrvatski jezični portal

rȁng

rȁng m

Izvedeni oblici
jednina
N rang
G ranga
D rangu
A rang
V rangu / ranže
L rangu
I rangom
množina
N rangovi
G rangova
D rangovima
A rangove
V rangove
L rangovima
I rangovima
Definicija
1. općenito, stupanj, razred
2. relativan položaj u nekoj skupini, skupu i sl.
3. a. položaj i status u društvu [osoba visokoga ranga] b. položaj u nekoj hijerarhiji [njegovo je mjesto u rangu ministra]
4. mat. pojam različitog značenja u pojedinim područjima matematike [rang matrice broj linearno nezavisnih redaka ili stupaca matrice]
Sintagma
rang-lista poredak (sportaša, glazbenika i sl.) na ljestvici prema rezultatima glasovanja, ocjenjivanja ili plasmana u natjecanju [na rang-listi]
Etimologija
njem. Rang fr. rang