Hrvatski jezični portal

rȃvi

rȃvi m 〈G -ja, N mn -ji〉

Definicija
skupljač i recitator orijentalnih pjesama; pripovjedač, kazivač
Etimologija
skr. rāvi-