Hrvatski jezični portal

rȁt

rȁt m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N rat
G rata
D ratu
A rat
V rate
L ratu
I ratom
množina
N ratovi
G ratova
D ratovima
A ratove
V ratovi
L ratovima
I ratovima
Definicija
1. oružani sukob velikih razmjera između dviju ili više država, dvaju naroda, dviju ljudskih skupina [navijestiti rat; biološki rat; elektronski rat; imperijalistički rat; kolonijalni rat; obrambeni rat]; vojna, opr. mir
2. pren. a. neprijateljstvo ili svađa [rat riječima] b. sustavno suzbijanje čega [rat protiv kriminala; rat protiv siromaštva]; borba
Sintagma
bratoubilački rat ideol. građanski rat u kojem se sukobljuju predstavnici dviju ili više bliskih nacionalnih, vjerskih itd. skupina, rat braće;
domovinski rat 1. pov. rat SSSR-a protiv nacističke Njemačke, Staljin ga je tako nazvao želeći privremeno potisnuti ideološke razlike 2. pov. rat koji je vodila Hrvatska od poč. 1990-ih do završne pobjede vojnom akcijom »Oluja« i mirnom reintegracijom Podunavlja;
građanski rat oružani sukobi unutar jedne države, jedne nacije;
hladni rat, v. hladan Δ;
prvi rat razg. 1. svjetski rat (1914—1918);
drugi rat razg. 2. svjetski rat (1939—1945);
rat dviju ruža pov. naziv za engleski građanski rat u 15. st. između plemićkih obitelji Lancaster i York;
rat zvijezda publ. u Americi (1980-ih) izmišljen naziv za iz svemira satelitski upravljani obrambeni sustav zaštite od interkontinentalnih raketa
Frazeologija
između dva rata »između dvaju ratova« razdoblje između 1. i 2. svjetskog rata
Onomastika
♦ m. os. imena (narodna): Rȁtibōr, Rȁtimīr (Rȁtomīr); hip.: Ráto, Rȁtko (preklapanje s imenima od v. rȁd1)
pr.: Rȁtkić (Vinkovci, Primorje, Slavonija), Rȁtko (Sesvete, Baranja, Turopolje), Rȁtkovac (Bjelovar), Rȁtkovčić (Ðakovo, I Slavonija), Rȁtković (1810, Novi Marof, Sinj, sred. Dalmacija, Lika), Rȁtnīk (Bjelovar, Zagreb), Rȁtoša (Buzet, Istra)
top. (naselja): Rȁtkov Dȏl (Ðakovo, 46 stan.), Rȁtkovac (Nova Gradiška, 327 stan.), Rȁtkovec (Zlatar, 161 stan.), Rȁtkovica (Požega, 320 stan.), Ràtulje (Rijeka, 114 stan.)
Etimologija
prasl. *ortь (stsl. ratь, rus. rat', bug. rat) ← ie. *h1or- (grč. éris: bijes, skr. rti-: napad)