Hrvatski jezični portal

rázložnōst

rázložnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N razložnost
G razložnosti
D razložnosti
A razložnost
V razložnosti
L razložnosti
I razložnošću / razložnosti
množina
N razložnosti
G razložnosti
D razložnostima
A razložnosti
V razložnosti
L razložnostima
I razložnostima
Definicija
svojstvo onoga što je razložno