Hrvatski jezični portal

ẕbina

ẕbina ž

Definicija
krhotina, krnjatak, okršak