Hrvatski jezični portal

regìōn

regìōn m 〈G regióna〉

Definicija
(+ srp.), v. regija2