Hrvatski jezični portal

rȅktor

rȅktor m

Izvedeni oblici
jednina
N rektor
G rektora
D rektoru
A rektora
V rektore
L rektoru
I rektorom
množina
N rektori
G rektora
D rektorima
A rektore
V rektori
L rektorima
I rektorima
Definicija
1. pov. u starom Rimu upravitelj (ob. u vezama riječi)
2. pov. (rektur, rehtur) u srednjem vijeku u hrv. primorskim gradovima (i drugdje u Europi) odgovorna osoba na različitim mjestima u crkvenoj i svjetovnoj hijerarhiji
3. admin. a. sveučilišni profesor na čelu suvremenog sveučilišta b. upravitelj konvikta, kolegija ili zaklade
Sintagma
rector magnificus (izg. rektor magnìfikus) službena titula sveučilišnoga rektora
Etimologija
lat. rector: starješina, upravitelj, vođa ≃ regere: upravljati