Hrvatski jezični portal

1

1 m 〈G rȍa〉

Definicija
lingv. umjetni jezik nastao poč. 20. st. u SAD-u
Etimologija
amer.engl.