Hrvatski jezični portal

rìzik

rìzik (rìziko) m

Izvedeni oblici
jednina
N rizik
G rizika
D riziku
A rizik
V riziče
L riziku
I rizikom
množina
N rizici
G rizika
D rizicima
A rizike
V rizici
L rizicima
I rizicima
Definicija
1. opasnost koja se do stanovite mjere može predvidjeti i kojoj se može odrediti intenzitet
2. eventualni gubitak ili šteta protiv kojih se plaća osigurnina [izložiti se riziku; preuzeti na sebe rizik; bez rizika]
Etimologija
tal. risco, rischio fr. risque ← srgrč. rizikón: plaća vojnika najamnika ← arap. rizq: dnevnica