Hrvatski jezični portal

repùblika

repùblika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N republika
G republike
D republici
A republiku
V republiko
L republici
I republikom
množina
N republike
G republika
D republikama
A republike
V republike
L republikama
I republikama
Definicija
pol.
1. a. politički sustav u kojem prva osoba nije monarh, već ob. predsjednik (premijer i sl.) b. meton. država koja ima takav sustav
2. a. politički sustav u kojem vlast drže izabrani predstavnici građana b. država koja ima takav sustav 3. (Republika) hrv. književni časopis s najdužim kontinuitetom (od 1945), uglavnom mjesečnik, izlazi u Zagrebu u nakladi DKH, danas Društva hrv. književnika
Sintagma
dječja republika pren. mjesto i vrijeme u kojem vladaju djeca, odnosno u kojem vladaju osobine, ob. pripisivane djeci (veselje, poštenje, ljubav i sl.);
fašnička republika razg. iron. tobožnja vlast koja se uspostavlja u mjestu (gradu i sl.) za vrijeme trajanja karnevala;
književna republika ekspr. duhovni svijet koji se izgrađuje književnim stvaralaštvom;
narodna republika ideol. 1945. pleonastičan naziv republika u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji;
Republika Hrvatska naziv današnje hrv. države prema Ustavu usvojenom 22. 12. 1990;
socijalistička republika pov. naziv republika u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 1990 [Socijalistička Republika Hrvatska]
Etimologija
lat. res publica: zajednička imovina, javna stvar (opće dobro); država