Hrvatski jezični portal

biològija

biològija ž

Izvedeni oblici
jednina
N biologija
G biologije
D biologiji
A biologiju
V biologijo
L biologiji
I biologijom
množina
N biologije
G biologija
D biologijama
A biologije
V biologije
L biologijama
I biologijama
Definicija
1. znanost koja proučava zakonitosti nastanka, postojanja i održanja bića i žive prirode, skupna znanost o svemu živom
2. a. biljke i životinje nekog područja b. način postojanja i održavanja života čovjeka [biologija čovjeka]
Sintagma
molekularna biologija znanstvena disciplina, istražuje životne procese u molekuli, odn. u osnovnim stanicama života i živih bića;
opća biologija znanstvena disciplina, sintetiziranjem rezultata zasebnih znanosti dolazi do spoznaje o općim svojstvima živih bića
Etimologija
✧ bio- + -logija