Hrvatski jezični portal

sȁd1

sȁd1 (sȁda) pril.

Definicija
1. u ovo vrijeme, u ovaj čas, trenutak
2. malo prije
3. (kao riječ koja najavljuje neodređeno oklijevanje ili ono što će biti) [sad nisam siguran; A: Je li to dobro ili loše? B: sad kako se uzme]
4. (u raznim kontekstima) [sad ću (na poziv ili požurivanje) u zn. dolazim, evo me; eto (evo) ga sad, vidi ga sad, vidi sad, gle sad, gle sad ovo (to) (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika kao iznenađenost nad proturječjem) što to govoriš, otkud ti to, što je (sad) to; i sad znaj ne može se znati, teško je snaći se u tim okolnostima, podacima i sl.; i sad je to..., iron. i nakon svega to je tobože; i sad je to veliki čovjek (nakon svega što se zna) to je tobože veliki čovjek; ispada, tobože, da je to veliki čovjek]
Frazeologija
a (e) sad... (nakon cjelovite rečenice kao posebna rečenica (samostalna) ili nakon glavne rečenice kao početak zavisne koja se gramatički može dopuniti različitim tekstom, svaki put u zn. da se može različito tumačiti rečeno u prethodnoj rečenici, da nema izvjesnog zaključka, da nije jasan uzrok prethodne posebne ili glavne rečenice) [I smokve i grožđe suše se na suncu. Običaj je da se grožđe pere, a smokve ne peru. A sad...; suho grožđe se pere, smokve se ne peru, a sad (šta ja znam zašto/tko će znati, pitaj boga/tko zna zašto) itd.];
sad... sad... u značenju da se što u vremenu ritmički izmjenjuje, da se tko ili što ponaša nestalno, da je što u kraćim razmacima promjenjivo ili nestalno = čas... čas... [sad hoće sad neće; sad radi sad ne radi; sad bi jedno sad drugo; sad kuje velike planove sad odustaje];
i sad (najavljuje nešto što se ne može ostvariti ili obaviti) [Izmislio je čitavu priču kako njemu odgovara. I sad ti njemu dokaži; Plati stan, plati grijanje, ništa ti ne ostane. I sad ti živi nakon svega, u tim okolnostima];
kad ćeš ako sad nećeš (pitanje koje ne traži odgovora) 1. iskoristi priliku koja ti se možda više neće pružiti 2. živi dok si mlad; uživaj dok si mlad; sad je tvoje vrijeme (dok ne ostariš); ne daj da te pita starost gdje ti je bila mladost;
pa sad... (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika izražava prema rečenom stanovitu ogradu ili sumnju koja se može dopuniti) [A: Nema sumnje da je dalmatinska kuhinja najzdravija B: Pa sad (može biti, ali tko se čuva svinjetine neka zaboravi na pršut)];
pazi sad (u pitanju koje ne traži odgovora uz tko je/što je...) kao riječ za pojačavanje iznenađenja, čuđenje ili sumnje, v. paziti ⃟ [tko je/što je sad (pa) taj/to/ovo];
(i) šta sad (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kao sažimanje zaključka o onome što je govornik sam rekao kad se dalje ne zna što bi se imalo činiti ili da ništa ne preostaje kao vidljiv rezultat nekog napora) [trudiš se, na kraju ništa, i šta sad; postaviš djecu na noge, ona otiđu i šta sad]
Etimologija
prasl. *sьda, *sьgoda (slov. zdaj, bug. sega) ← *sь: taj + *-da, v. kad (I) (kada)