Hrvatski jezični portal

sàbrati

sàbrati svrš.prez. sabèrēm, pril. pr. -āvši, imp. sabèri, prid. trp. sȁbrān〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
sabrati
 
prezent
jednina
1. saberem
2. sabereš
3. sabere
množina
1. saberemo
2. saberete
3. saberu
 
futur
jednina
1. sabrat ću
2. sabrat ćeš
3. sabrat će
množina
1. sabrat ćemo
2. sabrat ćete
3. sabrat će
 
aorist
jednina
1. sabrah
2. sabra
3. sabra
množina
1. sabrasmo
2. sabraste
3. sabraše
 
perfekt
jednina
1. sabrao sam
2. sabrao si
3. sabrao je
množina
1. sabrali smo
2. sabrali ste
3. sabrali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam sabrao
2. bio si sabrao
3. bio je sabrao
množina
1. bili smo sabrali
2. bili ste sabrali
3. bili su sabrali
 
imperativ
jednina
2. saberi
množina
1. saberimo
2. saberite
 
glagolski prilog prošli
sabravši
 
glagolski pridjev aktivni
sabrao, sabrala, sabralo
sabrali, sabrale, sabrala
 
glagolski pridjev pasivni
sabran, sabrana, sabrano
sabrani, sabrane, sabrana
Definicija
1. (koga) skupiti više osoba na jedno mjesto; sazvati
2. (što) a. pokupiti, pobrati plodove sa zemlje b. skupiti na jedno mjesto stvari, predmete, što od više osoba [sabrati staru odjeću u Caritas]
3. (se) a. sastati se, skupiti se s raznih strana na jedno mjesto, nakupiti se b. usredotočiti se na što c. savladati jake emocije, smiriti se, pribrati se [saberi se!, razg. (u dijaloškoj situaciji) razmisli malo o svojim postupcima]
Etimologija
✧ s (a)- + v. brati