Hrvatski jezični portal

Sabah

Sabah (izg. sȁbah) m

Definicija
geogr. autonomna država na S dijelu otoka Bornea, 76.115 km2, 655.000 stan., glavni grad Kota Kinabalu (Jesselton)