Hrvatski jezični portal

rukotvórac

rukotvórac m 〈G -rca, N mn -rci, G rukòtvōrācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N rukotvorac
G rukotvorca
D rukotvorcu
A rukotvorca
V rukotvorče
L rukotvorcu
I rukotvorcem
množina
N rukotvorci
G rukotvoraca
D rukotvorcima
A rukotvorce
V rukotvorci
L rukotvorcima
I rukotvorcima
Definicija
stvaralac kakvog djela koje se izrađuje rukama