Hrvatski jezični portal

sarkòfāg

sarkòfāg m 〈G sarkofága, N mn sarkofázi〉

Izvedeni oblici
jednina
N sarkofag
G sarkofaga
D sarkofagu
A sarkofag
V sarkofaže / sarkofagu
L sarkofagu
I sarkofagom
množina
N sarkofazi
G sarkofaga
D sarkofazima
A sarkofage
V sarkofazi
L sarkofazima
I sarkofazima
Definicija
pov. škrinja načinjena od kamena, drva, metala i sl. u koju su antički narodi polagali tijelo preminulog, često ukrašena reljefima
Etimologija
lat. sarcophagus: vrsta vapnenastog kamena za koji se mislilo da izjeda meso mrtvaca smještenog u sarkofag načinjen od toga kamena ← grč. sarkophágos: mesojed ≃ sárks: meso + -fag