Hrvatski jezični portal

Sȃrd

Sȃrd m

Definicija
1. pov. glavni grad antičke Lidije
2. (sard) min. kremen smeđe boje; uporaba u izradi ukrasnih predmeta i nakita
Etimologija
lat. sarda ≃ grč. sárdion; kamen iz Sarda, usp. Sardinija