Hrvatski jezični portal

sàrang

sàrang m 〈N mn -nzi〉

Definicija
glazb. opći naziv za indijska gudaća glazbala
Etimologija
hind.