Hrvatski jezični portal

sára

sára ž

Izvedeni oblici
jednina
N sara
G sare
D sari
A saru
V saro
L sari
I sarom
množina
N sare
G sara
D sarama
A sare
V sare
L sarama
I sarama
Definicija
gornji dio čizme koji obuva list noge [tvrde sare; meke sare]
Etimologija
mađ. szár