Hrvatski jezični portal

sàputnīk

sàputnīk m 〈V -īče, N mn -īci〉

Definicija
srp., v. suputnik