Hrvatski jezični portal

sàlat

sàlat m 〈G -áta〉

Definicija
isl. ritualna molitva koju treba obaviti pet puta dnevno; namaz
Etimologija
arap.