Hrvatski jezični portal

sȃgo

sȃgo m

Definicija
1. bot. malajska palma (Metroxylon rumphii) iz stabljičine srži dobiva se škrob koji je važan dio prehrane lokalnog stanovništva
2. kuglasta zrna škroba dobivena iz srčike sago-palmi; palmina riža
Etimologija
port.mal. sagu