Hrvatski jezični portal

sȃlva

sȃlva ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N salva
G salve
D salvi
A salvu
V salvo
L salvi
I salvom
množina
N salve
G salva / salvi
D salvama
A salve
V salve
L salvama
I salvama
Definicija
1. vojn. počasna paljba iz pušaka ili topova; plotun
2. pren. nagla provala smijeha, oduševljenja, emocija uopće [salve smijeha]
Etimologija
fr. salve