Hrvatski jezični portal

sȃlsa

sȃlsa ž

Definicija
1. glazb. vrsta plesa i latinoameričke glazbe naglašenog sinkopiranog basa i bogatih udaraljki, popularna u 1980-ima i 1990-ima
2. kulin., v. šalša
Etimologija
šp. salsa: umak (zbog mješavine zvuka)