Hrvatski jezični portal

São Paulo

São Paulo (izg. sȁu pàulu/ob. sȁo pàulo) m

Definicija
najveći grad Brazila i jedan od najvećih na svijetu, 956 mil. stan., šire područje 15,2 mil. stan.