Hrvatski jezični portal

Sȁn Marȋno

Sȁn Marȋno m

Definicija
geogr. država na I obroncima Apenina, 60,6 km2, 24.300 stan., glavni grad San Marino